lördag 18 september 2010

Kraftfält 2010

Konferensen Kraftfält 2010 handlar om flexibelt lärande inom post-gymnasial utbildning inklusive högre utbildning. Den äger rum 2 -3  november på SLU i Uppsala. Årets konferens är ett nordiskt samarbete mellan SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), NVL-Distans (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) och Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) vilket även sätter sin prägel på konferensens innehåll. Temat i år är Inspiration - framtidens metodik och teknik.

Inga kommentarer: