måndag 6 september 2010

Rektor ger svar om distansstudenternas prestationsgrad

Förra veckan kom en rapport från Högskoleverket som visade att svenska studenters prestationsgrad har sjunkit de senaste åren. Förklaringen var enligt HSV den stora ökningen av antalet distansstudenter (se tidigare artikel på Flexspan).

Nu svarar Högskolan på Gotlands rektor Jörgen Tholin på kritiken i en artikel i Newsmill, Fel att studenter presterar sämre. Han hävdar att det inte är rimligt att jämföra prestationsgraden på heltidsstuderande campusstudenter och deltidsstuderande på distans.Distansstudenter har andra motivationsfaktorer än campusstudenter; de söker bildning och är inte alltid intresserade av att samla poäng. Många registrerar sig på en kurs men kommer aldrig igång, kanske på grund av större krav på jobbet eller familjsituationen. Att de inte fullföljer sina kurser betyder inte att de är sämre studenter, bara att de har för mycket annat att tänka på.

- Distansstudenterna är en annan typ studenter än programstudenterna på campus, men de är inte sämre typ. Det är en växande grupp studenter, men trots det så grundar sig mycket av vårt sätt att tänka kring och rapportera om högskolefrågor på normen programstudenter på campus. Det gäller allt från utvärderingar och redovisningar till hur modeller för studentinflytande byggs upp. Eller den massmedierapportering som funnits den senaste tiden om bostadsbrist som den viktigaste studentfrågan. Bristen på bostäder är helt klart en oerhört viktig fråga - för campusstudenter. Vi måste ändra sättet att betrakta campusstudenter som norm och hitta bredare och mer flexibla sätt att beskriva högskolelandskapet. Annars beskriver vi en verklighet som inte längre finns - och det tjänar väl ingen på?

Läs mer om debatten kring genomströmning på LearningNet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Alastair!

Det är verkligen spännande att följa genomströmningsresultaten.
Jag som jobbar på lärcentrum blir lite frustrerad när man läser sånt. Vi kan ju minska dessa avhopp, genom att få dessa studenter att komma till ett lärcentrum. Skulle man inte kunna få dem till en obligatorisk träff i sin hemkommun genom telebild. Där skulle vi kunna fånga in dem och ge dem det tekniska och sociala studiestöd som sannoligt är en stor bidragande faktor till avhopp.

Tack för ordet!
Mattias Lindqvist
Vaggeryd