fredag 10 september 2010

Ny rapport om bedömning

Brittiska JISC har just publicerat en guide till bedömning och examination med hjälp av digitala medier (Effective assessment in a digital age). Det är märkligt att studenter använder nätet för att samla information och samarbeta men sedan när de ska examineras får de sitta med papper och penna i en stor sal. En viktig färdighet är att kunna bedöma sitt eget och andras arbete och rapporten visar exempel på hur olika verktyg och metoder kan användas för att underlätta detta. Flera lärare tillåter till exempel sina studenter att redovisa examinationsarbete som filmer i stället för skriftliga rapporter.

Enligt Sarah Davies, JISC e-Learning Programme Manager:
- Technologies such as voting systems, online discussion forums, wikis and blogs allow practitioners to monitor levels of understanding and thus make better use of face-to-face contact time. Delivery of feedback through digital audio and video, or screen-capture software, may also save time and improve learners' engagement with feedback.

Inga kommentarer: