måndag 20 september 2010

Filmprojekt om IT och lärande

Filmprojektet A 21st century education är ännu ett intressant filmprojekt som belyser de utmaningar som utbildningssystemet står inför. Filmerna är uppdelade under 3 rubriker:
  • Technology and 21st century learning
  • Student-centred learning
  • Social equity and justice in education
Under varje rubrik finns fem filmer med reportage och intervjuer med lärare och utbildningsforskare. Filmerna visar hur ny teknik kan ge nya dimensioner till lärande och undervisning och ger exempel på lärare som testar nya metoder.

Introduktionsfilmen kan ses här.

Inga kommentarer: