fredag 3 september 2010

Distansstudier och genomströmning

Home office on back deck by RaeA, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  RaeA 

Högskoleverkets nya rapport om minskad genomströmning inom svensk högre utbildning (se pressmeddelandet) förklarar bortfallet på den ökande antal distansstudenter i landet. Enligt HSVs utredare Lena Eriksson:

— Den stora ökningen av distansstudenter de senaste åren kan vara en förklaring till den sjunkande prestationsgraden. Många av distansstudenterna är inte i första hand inriktade på att skriva tentor och ta poäng. Dessutom dominerar fristående kurser inom distansutbildningen och det är inom dessa vi har sett att man tar minst poäng. Eftersom distansstudenterna numera är en så stor grupp måste vi titta närmare på dem och hur deras studiemönster påverkar statistiken som presenteras om högskolan.
Det här är förstås inget nytt och man börjar inse att man inte kan jämföra heltidsstudenter på campus med deltidsstudenter på distans som oftast får kombinera studier med hus, familj, jobb och fritid. Det finns all anledning att betrakta de som olika målgrupper för högre utbildning med olika behov av stöd och handledning.

Times Higher Education tar också upp problemet i artikeln Juggling home and academic life causes angst. Det finns mycket stöd på campus som inte ges till distansstudenter och många tvingas söka stöd från vänner och släktingar eller får lösa problemen själva. Den gamla modellen där studenter var mellan 19 och 25 och läste på heltid med studielån gäller inte idag men många universitet fortfarande utgår ifrån den.

Jag skrev en längre post om genomströmningsfråga för ett par veckor sedan - Tune in, turn on , drop out.

1 kommentar:

lennart.lundberg@vxu.se sa...

En verkligt viktig fråga att hantera! Hanterande av frågan kan också ge positiva effekter till "traditionell" utbildning, genom att åtgärder för att på olika sätt stötta distansstudenterna kan visa sig vara relevanta även för campusstudenter.
/Len