torsdag 9 september 2010

Ny avhandling om medieproduktion och lärande


Medieproduktion har en positiv effekt på inlärning menar Marie Leijon, Malmö Högskola, i en ny avhandling med titeln Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid. Marie har följt en grupp lärarstudenter som har fått redovisa sitt arbete med film som sedan visas och diskuteras i klassen. Hon hade tidigare sett att väldigt få lärarstudenter arbetade med medieproduktion och vill visa genom avhandlingen de positiva effekterna som kan uppnås:

- Marie Leijon menar alltså att kreativt meningsskapande som medieproduktion och mediereception genererar många olika typer av lärande på samma gång.  Hon menar också när hon specialstuderat samspelet mellan deltagarna att kommunikation inte bara handlar om ord utan i lika hög utsträckning om kroppsspråk, gester, blickar, teckningar på papper m.m. På det sättet menar Marie Leijon att mening skapas och förhandlas multimodalt.

Se artikeln Lärandet utvecklas med medieproduktion (Malmö Högskola)

Inga kommentarer: