torsdag 9 september 2010

Kusböcker via fildelning

En artikel i den norska tidningen Adressa.no (Sprer bøker ulovlig på nettet) skriver om en 18-åring som sköter en fildelningstjänst med flera hundra kursböcker som kan laddas ner gratis. Tjänsten som heter Torrent my books kom igång i slutet av augusti och har cirka 8000 användare per dag. Böckerna skannas in och sedan distribueras med samma sorts teknik som Pirate Bay. Verksamheten är förstås olaglig och artikeln tar upp de juridiska frågorna med en IT-jurist.

Oavsett hur man ser på detta är det viktigt att diskutera hur vi ska hitta nya sätt att lagra och sprida böcker och kurslitteratur och hur man kan ta betalt för det. Om man bara förbjuder dessa tjänster  kommer problemet bara tillbaka i andra former om man inte ser över hela branschen. En ny ordning börjar visa sig och vi måste se möjligheterna och inte bara problem.

Inga kommentarer: