fredag 24 september 2010

Resursguide om öppna digitala lärresurser

Det nationella årojektet OER - en resurs för lärande håller på att bygga en resursguide om öppna digitala lärresurser (OER - Open Educational Resources). Där finns länkar till de viktigaste OER-källorna, information om hur man söker resurser och om upphovsrättsliga frågor och Creative Commons. Resursguiden byggs under hösten och kommer att vara utgångspunkten för en workshop på konferensen NU2010 13 - 15 oktober.

Till Resursguiden

Inga kommentarer: