lördag 7 maj 2011

Anteckna på nätet

När du samlar material för en uppsats, artikel eller i din forskning samlar du mängder med anteckningar. Förr kunde du markera viktiga citat i dina böcker, skriva i marginalerna eller skriva ner tankar i anteckningsblock. Problemet med detta är att det blir snart väldigt svårt att koppla ihop alla lösa anteckningar eller hitta samband och länkar mellan dem.

Eftersom vi läser allt mer på webben behöver vi anteckna på webben också. Det finns flera digitala anteckningsverktyg och ett sådant heter Scrible (www.scrible.com). När du läser en artikel på webben kan du markera viktiga meningar, citat, bilder eller diagram och spara dem i Scrible. Scrible antecknar var du har hämta allt och du kan lägga till taggar på varje anteckninga så att du lättare kan hitta de viktigaste efteråt. Du kan skriva egna tankar kring artikeln på virtuella lappar som också kan taggas och länkas till rätt del av texten. Allt du gör i Scrible kan sedan föras över till ett Word-dokument eller skickas vidare via epost. Alla anteckningar, citat och texter sparas i ditt Scriblekonto och du kan sedan bearbeta samlingen genom att katalogisera och organsiera dem.

Se Scribles guide för att se hur det fungerar.

Inga kommentarer: