måndag 23 maj 2011

Kollaboration på nätet, ny avhandling


Nätet ger enorma möjligheter för samarbete men hur fungerar det i riktiga arbetssituationer? Alexandra Petrakou, BTH, disputerar denna vecka kring sådana frågor i avhandlingen Design for Places of Collaboration. Avhandlingens fokus är att förstå hur människor i olika samarbetssituationer själva anpassar sin arbetsplats eller omgivning för att kunna samarbeta med varandra.

- Utgångspunkten är att denna förståelse är viktig för utvecklingen av IT-verktyg som stödjer samarbete, menar Alexandra.

Avhandlingen baseras på följande fyra studier av olika samarbetssituationer inför utveckling av IT-verktyg eller efter det att IT-verktyg har införts:
  • Mellan hemtjänst och hemsjukvård inför utvecklingen av ett mobilt IT-verktyg.
  • Mellan studenter och lärare under en distanskurs via den virtuella världen Second Life.
  • Mellan personalen på en sjukhusklinik efter införandet av datoriserade journaler.
  • Mellan lokala matproducenter inför utvecklingen av en e-marknadsplats.
Avhandlingen för fram ett synsätt för att förstå samarbetssituationer när man vill utveckla IT-verktyg för dessa. Synsättet kallas ”Places of Collaboration” där man speciellt tittar på hur människor själva skapar och anpassar sin miljö för att samarbete ska fungera. De anpassningar som människor gör, inklusive de verktyg de själva tar fram såsom papperssystem, pärmar med mera, är också viktiga att analysera för att förstå vilka samarbeten som egentligen sker.

– Samarbeten sker baserat på människors faktiska behov av att få jobbet gjort och inte baserat på hur organisationsstrukturer formellt ser ut på papper. Om IT-verktyg införs på en arbetsplats kommer människorna att anpassa sin miljö och skapa nya verktyg för att stödja de aspekter i samarbetet som inte stöds av IT-verktyget. Slutsatsen är att framtida forskning och utveckling inom IT också bör fokusera på att stödja människor i deras eget skapande av samarbets-verktyg. Detta innebär bland annat att vi bör utveckla IT-verktyg som människor själva kan anpassa utifrån egna behov för samarbete, avslutar Alexandra.

Läs avhandlingen

Källa: Pressmeddelande BTH (MyNewsdesk)

Inga kommentarer: