torsdag 19 maj 2011

Skola nu - verktyg för lärande

Skola nu är en ny satsning från UR mot landets lärare. Här finns det program, spel och handledningar som kan användas i undervisning och kompetensutveckling. Sajten är uppdelad i områden som förskola, skola, kompetensutveckling och forskarintervjuer och varje område innehåller filmer, intervjuer och andra resurser som lärare kan använda i sin undervisning och egen utveckling. Under fliken forskarintervjuer hittar du exklusiva intervjuer med forskare som varit delaktiga i att ta fram de nya kursplanerna till Lgr 11.

Skol nu är fortfarande under uppbyggnad men kommer att vara klar til juni. Men titta redan nu - det finns mycket matnyttigt!

Inga kommentarer: