måndag 16 maj 2011

IT-utvecklingen är studentstyrd


För några år sedan var det universitetet som ägde de flesta datorerna på campus, oftast i stora sterila datorsalar. Då hade man kontroll över vilka program och versioner som kunde tillåtas i universitetets nät. Idag är det studenterna som äger datorerna och allt flera köper smarta mobiler och surfplattor som alternativ eller komplement till den bärbara datorn. Studenternas datorer är privata och var och en lägger ner mycket tid och möda för att skräddarsy sin dator till sina behov och livstil. Vad är då IT-avdelningens roll i denna allt mer individualiserad datormiljö?

Detta är temat för en artikel i Chronicle of Higher Education, The slow-motion mobile campus. Det första som märks är att universitetets trådlösa nät blir överbelastade när alla studenter vill komma åt nätet hela tiden och många har svårt att dimensionera sina nät efter det växande behovet. Även framtidsinriktade universitet som Stanford University, som har profilerat sig som en pionjär i användningen av mobila tjänster på campus, har problem med infrastruktur.

Även om nästan alla studenter har avancerade datorer och mobiler och vill komma åt allt varifrån som helst är det inte enkelt att få universitetets lärare och administration att anpassa sig.

- Getting iPads and iPhones in the hands of college students is the easy part; rebuilding campus infrastructure to support mobile devices is expensive. And as Stanford's experience shows, getting professors, students, and staff to work together to explore the educational potential of mobile devices is a slow, uneven process, more suitable in some fields than others.

Flera frågor kring hur universitet ska förhålla sig till studenternas IT-behov finns i en bra artikel av Steve Wheeler (University of Plymouth, England), Student owned devices. Läs även en lång diskussion efter artikeln.

Inga kommentarer: