fredag 20 maj 2011

Skapar vi framtiden själva eller hänger vi bara med?

Missed train by Éole, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Ã‰ole 

Många trender i samhället idag verkar oemotståndliga och vi känner att vi måste bara hänga med för att inte hamna utanför. Den här bloggens uppgift är att lyfta fram nya trender och föreslå att vi åtminstone tar reda på vad som sker ute i världen. Men frågan är om alla dessa trender alltid betyder förbättringar och en positiv utveckling.

En ny post på bloggen Infontology, Riskabla skoltrender, lyfter ett varningsfinger. Måste vi bara följa alla dessa trender för att marknaden kräver det eller behöver vi satsa lite mer tid på att fundera djupare vart trenden tar oss och om det finns andra vägar. När vi nu börjar lagra all vår information och idéer på nätet finns det också en risk att vi tappar kontroll? Vem äger all information framöver ute i molnet och hur kommer de att kunna utnyttja det framöver? Vi ska vara mer och mer flexibla och kunna ständigt byta karriär och inriktning men vem gynnas av denna utveckling egentligen?

Inte att vi ska bara hoppa av utvecklingståget och vägra anpassa oss men artikeln manar till eftertanke om vad som ligger bakom den allt snabbare förändringstakten i samhället och hur det påverkar utbildning.

1 kommentar:

Per sa...

Tack, Alastair! Jag kommer som sagt att utveckla den här argumentationen ytterligare framöver och ser fram emot vidare tankeutbyte, med dig och andra. Det skulle t ex vara givande att också tänka i konkreta termer utifrån det här kritiska perspektivet. Min avsikt är ju inte att säga att man ska "låta bli" Internet och andra digitala möjligheter. Snarare vill jag arbeta för att främja de användningssätt och användningsområden som gynnar det jag ser som värdefullt i stort (alldeles oavsett den tekniska utvecklingen).
Jag saknar i dagsläget medvetet prövande av olika tekniker i relation till tydliga, långsiktigt uppbyggande mänskliga syften.
Det är för mycket betoning på "anpassning" och att "hänga med", som om "utvecklingen" var på väg någonstans "bra" alldeles av sig själv. Det tror inte jag. Jag tror att vi behöver lära oss att utöva en mycket mera medveten urskillning.
Jag saknar praktisk medvetenhet om mål och mening i många satsningar, i relation till specifika tekniker och verktyg. Med en sådan medvetenhet tror jag att mycket skulle kunna bli bättre framöver. Så länge man bara "hänger med" missar man den möjligheten.
Retorik är inte betydelselöst för hur man tänker sig ramen kring alltihop. "Hänga med"-retoriken ser jag som fördärvlig och, rent ut sagt, mesig.