lördag 7 maj 2011

Smartboards kräver ny pedagogik

SMART Board in action by kjarrett, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  kjarrett 

Interaktiva skrivtavlor eller Smartboards finns idag i många skolor och högskolor. Hur förändras elevernas lärande av den här tekniken? En ny artikel från Skolverkets webbplats Förskning för skolan, Interaktiva skrivtavlor kräver förändrad pedagogik, summerar ny forskning i området. Bland annat har de tittat på en amerikansk forskningsöversikt, The Effects of Interactive Whiteboards (IWBs) on Student Performance and Learning: A Literature Review.

Smartboards ger många nya möjligheter till att använda nätbaserade verktyg och resurser men det finns en risk att man bara bevarar och förstärker traditionell lärarledd undervisning om man inte samtidigt förändrar pedagogiken. Ny teknik förändrar inget om inte skolans kultur och syn på lärarens roll förändras menar forskarna.

- För att interaktiva skrivtavlor ska ha sin största positiva påverkan på undervisningen behövs en kultur som är öppen för förändrade lärandeformer. Fortbildning bör vara både teknisk och pedagogisk. Lärare behöver tid för att öva och utveckla undervisningsmaterial. Att utveckla interaktiva arbetsformer tar också tid. Alla dessa kontextuella faktorer har direkt effekt på hur interaktion och pedagogik utvecklas i klassrummet.

Om man bara ser på de tekniska möjligheterna kan introduktionen av smartboards bara förstärka den traditionella lärarrollen. Lärarna behöver tid och kompetensutveckling för att kunna dra mer nytta av interaktivitetsmöjligheterna. Eleverna måste ges utrymme för samarbete och kollaboraitivt lärande och det tar tid att förändra klassrumskulturen, både för läraren och för elevena/studenterna.

För mer forskning kring detta läs även artikeln The vicarious presence of the teacher in pupil's learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard som studerar hur skolelever i England har använt smartboards för grupparbete inom naturkunskap. Artikeln menar att lärarens roll som mentor och stöd är viktig för att uppmuntra eleverna att utforska själva och ta mer ansvar för sitt lärande.

Inga kommentarer: