onsdag 25 maj 2011

Ny avhandling om rollspel och identitet i Second Life


Den virtuella världen Second Life ger enorma möjligheter för rollspel. Där kan man ta på sig en ny spännande identitet och skapa nya kulturer med folk från hela världen. Maria Bäcke vid Blekinge Tekniska Högskola, disputerar nu på fredag med avhandlingen Power Games: Rules and Roles in Second Life.

I avhandlingen utforskar hon hur medlemmar i olika rollspelsgrupper på plattformen Second Life utformar dramatiska och sociala roller.

–­Det jag främst är intresserad av är att se förhållandet mellan rollspelaren och hans eller hennes roll, mellan att vara ”i karaktär” och att interagera med varandra utanför den dramatiska rollen i en social eller politisk sfär, även den online, samt de maktförhållanden som utmejslas, säger Maria Bäcke.

 Maria för även ett resonemang om var gränsen går mellan vad som är overkligt (virtuellt) och vad som är verkligt när det gäller rollspel. Vissa rollspelare har en strikt uppdelning mellan socialt och dramatiskt, medan andra fokuserar mer på det sociala spelet inom gruppen än på det dramatiska rollspelet. Det finns även grupper av rollspelare som har svårt att skilja på det som sker i en dramatisk och social kontext eller ser en fördel i att inte definiera detta för tydligt, vilket ofta leder till bråk mellan olika falanger inom gruppen.

–­Genom att börja ifrågasätta vad som är overkligt och vad som är verkligt kan vi börja förstå de dramatiska och sociala rollerna som formas och skapas i spelen. Förstår vi dem kan vi förhoppningsvis hantera dess följder, både negativa såväl som positiva, på ett lämpligt sätt.

Källa: pressmeddelande, myNewsdesk

1 kommentar:

NEO sa...

Kanon inlägg :) - Trevlig Helg