torsdag 26 maj 2011

Next Generation Learning Conference 2012

Tea and Laptops by mecredis, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  mecredis 

Högskolan Dalarna och KTH arrangerar en nordisk konferens om hur digitalisering påverkar högre utbildning och nästa generations lärande. Konferensen heter Next Generation Learning Conference och äger rum 21-23 fenruari 2012 i Falun. Bland annat kommer konferensen att lyfta fram följande områden: mobilitet, öppna lärresurser, nya kunskapsprocesser i arbetslivet, nätbaserad högre utbildning, kollaborativt lärande och moderna lärmiljöer. Konferensen välkomnar såväl utvecklingsprojekt som forskningsprojekt inom ramen för nästa generations lärande.

Redan nu kan man lämna in bidrag (presentation, workshop eller öppet torg) och bidragen ska lämnas in senast 15 september (läs mer). Redan nu öppnas möjlighet att diskutera via Twitterflödet #ngl12.

Inga kommentarer: