fredag 20 maj 2011

Universitetet i Tromsø satsar stort på nätbaserat lärande


Universitetet i Tromsø fokuserar nu på utvecklingen av nätbaserat lärande och vill bli nationellt ledande inom området enligt en ny artikel från Norgesuniversitetet, Fleksibelt fokus på Universitetet i Tromsø. Redan 2010 bestämde universitetet att satsa 3 miljoner NOK per år på utvecklingen av nätbaserade utbildningar.

- I strategien for 2009-2013 stadfestet UiT at de vil bli nasjonalt ledende og nyskapende innenfor desentralisert og nettbasert utdanning. Det overordnede målet er å vedlikeholde og oppdatere kompetanse i Nord-Norge, og sikre at større deler av landsdelens befolkning kan nås med relevante utdanningstilbud.

Syftet med strategin är att uppnå bättre studiekvalitet och tillgänglighet.Övergripande planering och infrastruktur kommer att skötas centralt men implementeringen och det pedagogiska ska skötas av institutionerna.Stor vikt läggs på delning och åter användning av lärresurser. Ett särskilt fokusområde kommer att bli nätbaserad examination. Enligt Mariann Solberg (Universitetets Etter- og videreutdanningsenhet):

- Det er viktig å få fram nye eksamensformer, blant annet for å få til god kvalitet i fleksible studier. Vi ønsker å legge mer vekt på at studentene kan jobbe som i arbeidslivet, der samarbeid og hjelpemidler står sentralt. Og der vanlig reproduksjon er mindre viktig. Eksamen skal også være en måte å lære på, og der teknologi brukes som pedagogisk videreutvikling.

Inga kommentarer: