söndag 8 maj 2011

Resurscentrum för kemiundervisning

Amerikanska Chemical Education Digital Library (ChemEd DL) är en omfattande samling filmer, animeringar, lektioner och interaktiva övningar i kemi för bäde skola och universitet. Projektet stöds av National Science Foundation och allt material har granskats och godkänts av lärare och experter. Här kan lärare dela med sig av sitt eget material och alla uppmanas att hjälpa till med utvärderingsprocessen. Dessutom kan du delta i olika diskussionsgrupper och hitta kollegor för nya projekt.

- The Chemical Education Digital Library is a storehouse of tested digital resources for education in the chemical sciences. Our aim is to be the place on the Web where you can contribute, share, organize, and use high quality chemistry education materials. Teachers and students are encouraged to find, use, classify, contribute, and evaluate ChemEd DL resources in support of teaching and learning. Through collaborations with individuals and through our many communities, ChemEd DL strives to provide the best of what chemical education has to offer.

Bland annat kan du söka i en 3D bildbank av olika molekyler och grundämnen.

Inga kommentarer: