måndag 30 maj 2011

IT på lärarutbildningen utmanar traditionell undervisning

IT-stödda undervisningsmetoder strider mot traditionella föreställningar om undervisning och lärande, och möter därför motstånd på lärarutbildningen. Så menar Carina Granberg, Umeå Universitet, i sin nya avhandling ICT and learning in teacher education: The social construction of pedagogical ICT discourse and design.

- Den traditionella synen på undervisning utsätts sällan för kritisk granskning utan man tillskriver den ett högt värde som man tenderar att försvara även om villkoren i samhället förändras.

I sin avhandling har hon studerat utvecklingen av IT-stödda arbetsformer på lärarutbildningen i Umeå. Studien visar att användningen av IT i undervisningen strider mot ett invant sätt att förstå och samtala om hur undervisning ”ska gå till” och bygger på föreställningar som skapats under lång tid.

Studien visar också att det inte har funnits några utarbetade strategier för hur kompetenser som utvecklats inom enskilda lärargrupper kan komma hela utbildningen till godo. Carina Granberg menar att på samma sätt som IT-stödda metoder för lärande måste granskas innan de införlivas i verksamheten måste också den utbildningstradition som uppfattas som självklar läggas under den kritiska luppen.

- I takt med att vårt sätt att söka information och nödvändiga kunskaper utanför universitetens väggar förändras så måste man också revidera uppfattningarna om lärande och undervisning inom lärarutbildningen. Lärarutbildningen bör präglas av en utbildningstradition med förändringspotential!

Läs mer: Pressmeddelande, Umeå Universitet.

Inga kommentarer: