torsdag 3 maj 2012

Lärarutbildning i matematik betonar traditionell undervisning

Maths by Marcus Mo, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Marcus Mo

Många tycker att undervisning i skolan har blivit för progressiv och flummig under de senaste 30 åren och därför vill se en återgång till mer traditionell undervisning. Men en ny studie visar nästan motsatsen - att lärarutbildningen har fortsatt att betona traditionell pedagogik och inte anammat ny teknik och pedagogiska modeller.

Catarina Player-Koro, Högskolan i Borås, visar i sin nya avhandling att lärarstudenter i matematik får väldigt traditionell utbildning baserad på kursböcker och skriftliga uppgifter. Väldigt få inslag av IT fanns i utbildningarna och resultatet är att de nya lärare undervisar i sin tur väldigt traditionellt, tvärtemot den bilden som ofta presenteras i tidningarna.

Enligt Catarina:
– Det finns inget i mina data som tyder på att de blivande matematiklärarna är progressiva eller flummiga. Snarare verkar det vara helt tvärtom, att blivande matematiklärare är traditionella i sitt tänkande kring undervisning och lärande i matematik. Att hävda att en flummig progressiv lärarkår misslyckats med matematikundervisningen är med andra ord helt fel. Om det skulle vara lärarna som är orsaken till de fallande resultaten i kunskapsmätningarna, vilket är en åsikt som jag inte delar, så är det i så fall den traditionellt inriktade undervisningen som är grunden till misslyckandet.
..... Lärarutbildningen behöver ta ett steg framåt istället för att gå femtio år tillbaka. Jag har ett jättestort uppdrag nu när jag är färdig med avhandlingen. Man kan inte förändra något om man inte vet vad problemet är, men jag tror att jag vet mer om det nu.

Läs pressmeddelandet: "Lärarutbildningen behöver ta ett steg framåt, inte gå femtio år tillbaka!"

Läs avhandlingen: Reproducing Traditional Discourses of Teaching and Learning: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher education (Göteborgs Universitet 2012)

Inga kommentarer: