torsdag 17 maj 2012

Seminarium om digital delaktighet

Stockholms universitet ordnade nyligen ett seminarium om digital delaktighet för att diskutera hur vi kan få alla i samhället med i den digitala utvecklingen. När allt fler samhällstjänster läggs på nätet finns det risk att många lämnas utanför och redan idag är det svårt att boka biljetter och sköta sin ekonomi utan tillgång till nätet. För att undvika en digital klyfta i samhället pågår det flera satsningar som till exempel kampanjen Digidel.

UR Samtiden spelade in delar av seminariet och du kan nu se följande sessioner:
  • Projekt delaktighet - Linda Sandberg, nätverksansvarig, och Christine Cars-Ingels, kanslichef, berättar om projektet Digidel 2013.
  • IT och demokrati - Tomas Ohlin, adjungerad professor och kursutvecklare vid Stockholms universitet, föreläser om vikten av att medborgare, med hjälp av tekniken, får stöd och hjälp att formulera sina åsikter och att det beslutande systemet behöver bättre möjligheter att lyssna på dem.

Inga kommentarer: