onsdag 30 maj 2012

Ny rapport om digital delaktighet

En ny rapport, De som står utanför, tittar närmare på dem som inte använder internet i Sverige. Rapporten har skrivits av Olle Findahl på uppdrag av kampanjen Digidel 2013 och finansierad av .SE och kan ses som en uppföljning på rapporten Svenskarna och internet 2011.

Allt fler svenskar använder nätet idag men det finns fortfarande 1,3 miljoner som står utanför. När allt fler samhällstjänster blir digitala betyder detta att många i samhället inte kan sköta viktiga ärenden. Hela 66% av alla som inte använder internet gav som skäl att de var helt enkelt inte intresserade. Det visar att den digitala klyftan inte längre är en teknikfråga, mer en attitydfråga.

En intressant punkt i rapporten är att verksamma lärare är den största grupp akademiker som inte använder Internet.Inga kommentarer: