fredag 1 juni 2012

Danska elever skriver prov med tillgång till nätet


Den senaste veckan har många gymnasieelever i Danmark haft möjlighet att skriva sina prov i danska med tillgång till internet. Tidningen Metro skriver om en undersökning om hur eleverna har sökt under proven, Gymnasieelever googler sig til dårligere karakter.

Det som framgår av undersökningen är att eleverna använder väldigt enkla sökbegrepp i Google och få gör avancerade sökningar eller söker i mer specialiserade databaser. En slutsats är att eleverna är ganska bra på att hitta informationskällor men mindre bra att använda dem på ett vetenskapligt sätt. Mer träning i informationssökning och källhantering krävs.

Enligt Gunvor Severinsen, lärare i danska på Greve Gymnasium:

- Som udgangspunkt er det ikke en god idé bare at google emnet for opgaven. Hvis man er helt tom for ideer, kan det selvfølgelig være en indgang, men vi forsøger i den daglige undervisning at lære eleverne at søge mere kvalificeret. Man skal ikke bage tage det første og bedste på Google.

Det är viktigt att eleverna lär sig att hitta mer specialiserade källor och inte bara söka vilt på bara ett sökord. Efter beslutet att tillåta användning av uppkopplade datorer i prov har man satsat på undervisning i informationssökning och källkritik men man inser att det finns mycket kvar att göra.

- Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet har ansvaret for de digitale opgaver. Her mener kontorchef Tine Bak, at der gøres så meget som muligt for at forberede elever og lærere. »Vores fagkonsulent tager rundt i landet og inspirerer og vejleder om, hvordan der skal undervises for at leve op til de faglige mål og ruste eleverne til den digitale eksamen. Det er vigtige kompetencer at mestre. Men det er selvfølgelig en del af en proces, at både eleverne og underviserne skal blive gode til det.«

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag håller med ang. källkritik. Men att använda datorer och internet vid prov sammanhang är fel. Källkritik är ju delvis också lite av ett s k "sunt bondförnuft" om man inte skriver något själv till 100%.

/Daniel