torsdag 28 juni 2012

Ljungby vill erbjuda schweizisk ekonomiutbildning

Kommunala lärcentra har sedan länge erbjudit svenska högskoleutbildningar men i Ljungby kan du snart läsa en 3-årig ekonomiutbildning vid universitetet i Bern i Schweiz. Ett reportage av SR P4 Kronoberg berättar om planer att starta en utländsk ekonomiutbildning i Ljungby - Schweiziskt universitet planerar starta utbildning i Ljungby. Bern universitet i Schweiz vill erbjuda upp till 40 studentplatser på sin 3-åriga ekonomutbildning om regeringen ger tillstånd till denna innovativa lösningen.

Enligt kommunalrådet Carina Bengtsson (C):

- Vi ser ju detta som en utveckling av Ljungby, . Det är en unik utbildning i företagsekonomi som vi vill ska starta här. Det har ju mycket att göra med utbyte av utbildningar och utbyte mellan företag. 

Om det går genom kommer det att betyda mycket för Ljungby kommun men kan bli en vändpunkt inom svensk högre utbildning eftersom det skulle kunna öppna dörren för utländska universitet att erbjuda kurser här hemma.

 Lyssna på radioreportaget här:

Lyssna: Schweiziskt universitet planerar utbildning i Ljungby

Inga kommentarer: