torsdag 7 juni 2012

Låt elever använda egna datorer

Det finns en växande trend i skolor runt om i världen som tillåter elever och studenter att använda egna datorer, mobiler och surfplattor i klassrummet. Det här kan ses som ett alternativ eller komplement till en-till-en satsningar. Fenomenet heter BYOD (Bring your own device) och det finns många fördelar. Eleverna är fria att ladda ner det de behöver när de behöver det utan att skolans IT-administratörer blockerar det och eleverna har gjort en personlig investering i utrustningen som betyder att skolan slipper frågor kring avtal, uppdateringar och ansvar. På minussidan finns det risk att det skapar klyftor mellan elever som har de senaste prylarna och de som inte har råd.

Läs en bra sammanfattning av BYOD av Mathias AnbäckenCELA: Dator en-till-en och BYOD.

Här kommer en kort, rolig och bra sammanfattning av argument för och emot BYOD. Du som känner till TV-serien Star Trek kommer att ha en viss fördel eftersom filmen leker friskt med serien.

4 kommentarer:

Tor Ahlbäck sa...

Kul presentation, men den demokratiska frågan om likvärdig tillgång till olika hjälpmedel för lärande hoppas snabbt över. Jag skulle tro att vi i Sverige skulle ha svårt att acceptera den ojämlikhet som detta skulle kunna innebära i klassrummet. Som jag uppfattar det är det mer av en tulipanaros, eller???

Tor Ahlbäck sa...

Kul video. Precis som Anbäcken skriver så är rättviseaspekten central och att det finns adekvata hjälpmedel på skolan för de som inte har/vill/får ta med egna hjälpmedel. Den andra frågan som Anbäcken avslutar med är lika viktig. Till vad och hur ska digitala hjälpmedel användas i skolan? En slutlig fråga är hur ska lärare tillägna sig denna förmåga att kunna använda dem på ett vettigt sätt i undervisningen? Jag menar att det är självklart att elever ska använda de redskap i skolan som de förväntas använda i övriga samhället. En väg dit (kanske den enda) går genom att lärarna ges möjlighet att utveckla sina arbetssätt och diskutera dessa med sina kollegor. Det innebär att samhället ställer krav på skolan att använda digital teknik för elevers lärande, dvs att lärare måste integrera digitala hjälpmedel i undervisningen. Det hade inte varit så dumt om Sverige lyckades formulera en IT-strategi för skolan...

Alastair Creelman sa...

Tack för dina synpunkter Tor.
När det gäller ojämlikhet har vi redan det idag eftersom varje kommun för sig beslutar kring IT och lärande. Vissa satsar på 1-till-1, andra inte och i vissa kommuner finns det stora skillnader mellan friskolor och kommunala. Jag tror att vi går mot mer BYOD eftersom det är ohållbart att ha koll på alla datorer och mobiler från centralt håll.
Som de föreslå borde medel finnas för att hjälpa dem som inte har egna datorer.
Tycker inte att nuvarande lösning skapar någon jämnlikhet heller.

55svensson sa...

Om ungdomar har bättre redskap och förutsättningar att lära utanför skolan varför skall vi då ha skolor? Jag tror att det är hög tid för utbildningsinstitutionerna att möta barn och ungdomar verklighet.
Självklar är det också viktigt att skapa en så rättvis studiesituation som möjligt, men frågan är om de skulle bli mera orättvist än det är idag om vi låter eleverna använda sina datorer och telefoner i skolan som stöd för lärande. Personligen tror jag att det inte skulle bli så utan tvärtemot en otrolig möjlighet för lärare som idag ofta hamnar i en näst intill omöjlig arbetssituation.
För övrigt en mycket bra video som bränsle inför en alldeles nödvändig diskussion.