torsdag 28 juni 2012

Kurs för OER praktiker

OER services är en ny verksamhet som erbjuder diverse tjänster inom området öppna digitala lärresurser (OER - open educational resources). Bland annat lanserar de den första pilotkursen inom OER under sommaren.

- OER Services believe that an OER Practitioner should not have just one single perspective on OER but should know something about all the fields which are related. Furthermore, an "OER Practitioner" should also know about the different stages in a lifecycle of OER, from the identification, via the modification to the publishing. Finally, it is important to also know about the different stages in an organisation, or the practice, of OER: Planning, implementation and evaluation. 

Kursen är utvecklad i samarbete med internationella experterna ionom OER/OEP området. Den behandlar frågor om OER, som Varför, Vad, Var, När, Hur och för vem?
Kursen tar upp områden som:
  • Söka och finna OER
  • Producera och återanvändning av OER
  • Internationella nätverk och forskning
  • Publicering
  • Licensiering
Läs mer.

2 kommentarer:

Ebba Ossiannilsson sa...

För mer information om OER kurs för praktiker, kontakta kursansvarig Ebba.Ossiannilsson@oer-services.com

Ebba Ossiannilsson sa...

För mer information om kurs för OER praktiker, kontakta kursansvarig
Ebba.Ossiannilsson@oer-services.com