måndag 25 juni 2012

Framtida utmaningar inom högre utbildning - ny öppen kurs till hösten

Hur ser framtidens högre utbildning ut? Hur möter vi utmaningar som globalisering, lågkonjunktur, ökande konkurrens, nya examinationsmetoder, ny teknik och alternativa utbildningsmodeller? Dessa frågor tas upp i en ny öppen kurs som kommer igång till hösten. Kursen heter Current/Future state of higher education och är en s. k. MOOC (Massive Open Online Course) som är öppen och kostnadsfri för alla.

Bland kursledarna är George Siemens (Athabasca University, Kanada), en av förgrundsfigurerna inom konnektivism och en pionjär inom nätbaserat lärande. Kursen innehåller interaktiva e-möten med gästtalare varje vecka samt mycket att läsa och diskutera. Schemat ser ut så här:
  • Change pressures: What is influencing higher education? (Oct 8-14)
  • Net pedagogies: New models of teaching and learning (Oct 15-21) 
  • Entrepreneurship and commercial activity in education (Oct 22-28)
  • Big data and Analytics (Oct 29-Nov 4)
  • Leadership in Education (Nov 4-11)
  • Distributed Research: new models of inquiry (Nov 12- 18)
Läs mer på George Siemens blogg.

Inga kommentarer: