måndag 18 juni 2012

Conceptboard - gemensam arbetsyta på nätet

Conceptboard är som en whiteboard på nätet där du kan lägga bilder, ritningar, filmer, text, kommentarer och lösa anteckningar och dela det med kollegor. Gruppen får en gemensam yta för planering eller brainstorming. Du kan bara dra in de resurser du behöver i arbetsytan och kan snabbt klistra in klipp från webbsidor.

Gratisversionen går bra för mindre grupper men för full funktionalitet kostar det cirka 40 kr i månaden.
Se mer i denna introduktionsfilm.

Inga kommentarer: