onsdag 20 juni 2012

Lärarstudenter i Borås gör egna e-böcker


För ett år sedan fick lärarstudenter vid Högskolan i Borås egna iPads för att de skulle kunna arbeta aktivt med digital teknik. Ett av flera initiativ var att de skulle ta fram egna digitala läroböcker som skulle kunna användas i klassrummet.

Ett pressmeddelande på Newsdesk, Ökad digital kompetens när lärarstudenter i Borås gör egna e-böcker, beskriver initiativet i mer detalj.

– Vi är en av de första lärarutbildningarna som utforskar e-läromedel på det här sättet, berättar Tobias Ruhtenberg, universitetsadjunkt på Institutionen för pedagogik. Studenterna har bland annat testat appar för ipads riktade till olika åldrar. Den här vårterminen prövade man ett nytt grepp och lät studenterna göra projektarbeten i form av e-böcker i programmet iBooks Author, ett program som ingen på institutionen hade särskilt bra kunskaper i sedan innan.

– Det är ett helt nytt program för att skapa och redigera e-böcker och vi tänkte att vi skulle testa med den här gruppen studenter. Deras uppgift var att i grupper om två skapa läromedel för mellanstadieelever i SO-ämnen, säger Tobias Ruhtenberg


Genom att skapa läromedel för ipads och andra läsplattor kan studenterna dela med sig av sina verk till hela världen genom iTunes store. Josefine Hirsch Sturesson läser till lärare vid Högskolan i Borås och är en av studenterna som deltog i projektet. 

– Det har varit givande att jobba på det här sättet och man lärde sig jättemycket. Jag tror att man lär sig på ett mer hållbart sätt när man får göra annorlunda saker jämfört med de mer vanliga skoluppgifterna. Jag kommer absolut att ha användning av det här i framtiden.

Prova verktyget iBooks Author själv!

Inga kommentarer: