torsdag 14 juni 2012

MIT-studenter skapar videolektioner för skolor

Det är svårt att locka skolelever till teknikämnen eftersom många har uppfattningen att teknik och naturvetenskap är svåra och tråkiga områden. Elituniversitetet MIT har tusentals entusiastiska unga ingenjörer och vetenskapsmän som kan vara bra förebilder för skoleleverna. Varför inte koppla ihop dessa grupper?

MIT skapade ett projekt, MIT + K12, där studenter fick möjlighet att spela in korta filmer med experiment och genomgånger av viktiga begrepp riktade mot skolelever. Resultatet är en webbplats med filmer  inom kemi, biologi, fysik och astronomi som ska kunna användas av skolor i hela världen. Förhoppningen är att studenternas entusiasm och exempel ger skolelever nya förebilder inom naturvetenskap och ger studenterna ett meningsfullt sätt att testa sin egen förmåga att utbilda och förklara det de arbetar med.

Titta på ett exempel:

Inga kommentarer: