måndag 4 juni 2012

UR satsar på retorik i skolan

En ut av fem elever på högstadiet och gymnasiet har stannat hemma för att de var rädda att tala inför klassen. Det visar en undersökning som har gjorts av Utbildningsradio inför en ny satsning på retorik i skolan enligt ett pressmeddelande på Newsdesk, En av fem elever skolkar för att slippa prata inför klassen. Många känner ett obehag för att tala inför klassen eller i offentlig sammanhang och det krävs mer fokus på retorik och presentationsteknik i skolan.
Enligt Christina Friborg, utbildad lärare och projektutvecklare på UR:

- Nästan samtliga lärare som vi har träffat under vår förstudie har haft med sig berättelsen om eleven som inte vågar tala inför klassen. Muntlig framställan och retorik får en allt större betydelse i skolan – samtidigt som få av lärarna har utbildning i retorik då det inte ingår inte i lärarutbildningen. Lärarna efterlyser metoder och material för att kunna arbeta med retorik. Och vår undersökning visar att behovet är stort även hos eleverna.

Att kunna föra sitt tal, argumentera och strukturera ett budskap är viktiga kompetenser och för att lyckas krävs det mycket träning och stöd. Konsten att lyssna är lika viktig och rätten att bli lyssnad på är en demokratisk rättighet. URs nya satsning Rätt att tala, vett att lyssna tar upp dessa viktiga frågor och kommer under resten av året att lägga ut resurser i form av radioprogram, filmer och kursmaterial kring retorik.

- I radioserien Retorikmatchen möts sjätteklassare från 16 klasser runt om i landet i en tävling där elevernas retoriska förmågor sätts på prov. I Tungan rätt i mun får fem barn arbeta ihop med retorikcoachen Elaine Eksvärd. Tv-serien Helt blackout följer fyra ungdomar med talångest som med hjälp av skräddarsydda KBT-uppgifter utmanar sin rädsla och gör det som de är allra mest rädda för – för att våga förverkliga sina drömmar. I Pedagogens retorik får fyra lärare en utbildning i pedagogisk retorik av Tina Kindeberg – Sveriges enda docent i både retorik och pedagogik. I tv-serien Tala ut! ger retorikexperten Barbro Fällman stå-upparen Simon Garshasebi retoriska utmaningar – med inbyggda hinder. På ur.se finns material som kan ge stöd och stärka pedagoger i deras undervisning:
http://www.ur.se/Tema/Ratt-att-tala-vett-att-lyssna

Inga kommentarer: