onsdag 27 juni 2012

iPad med ben

Pekskärmar börjar bakas in i väggar, fönster och nu kommer ett interaktivt bord. Det är företaget Promethean som har tagit fram ActivTable, ett bord med inbygd 46" interaktiv HD-pekskärm som ska användas i klassrum som en variant av en smartboard. Målgruppen i början är elever mellan 4 och 11 år och de första applikationerna är interaktiva övningar inom matematik och läsning. En grupp elever kan samlas runt bordet för att delta i interaktiva övningar och den nedanstående demonstrationsfilmen visar en del av möjligheterna.

Samtidigt bör man som skola fundera först över hur detta kan gynna undervisningen innan man köper in ny teknik och se till att den fyller en viktig funktion i pedagogiken. De flesta skolorna har begränsade plånböcker och måste fundera noga inför teknikinköp. Men en intressant utveckling i alla fall och förmodligen bara början på en våg av pekskärmstillämpningar som kommer framöver.

Läs även en bra sammanfattning om ActivTableMind/Shift: An iPad on Legs: Is ActivTable the Next Interactive Whiteboard?

Inga kommentarer: