torsdag 14 juni 2012

SVERDnytt vill ha artiklar om öppna lärresurser

Nästa nummer av SVERDnytt (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) kommer att fokusera på öppna digitala lärresurser (OER) och praxis (OEP) i Sverige. Om du vill skriva en kort artikel om ett aktuellt projekt eller intressanta initiativ inom området får du lämna in ditt bidrag senast 25 augusti till redaktören Ebba Ossiannilsson.

Läs det senaste numret av SVERDnytt.

Inga kommentarer: