onsdag 9 maj 2012

Sociala medier i förskolan

Kopparborgens förskola i Asarum nära Karlshamn har fått en hel del uppmärksamhet tack vare ett projekt som de driver med hjälp av projektet Xovation i Karlshamn. Förskollärarna Emmie och Pernilla har provat olika sociala medier för att utöka delaktigheten hos föräldrarna och skapa en effektivare kommunikation kring förskolans verksamhet. Bland annat har de skapat en sluten Facebookgrupp som forum för diskussion och kommunikation med föräldrarna.

Resultatet ser du i denna film som har gjorts av Xovation.
- Resultatet blev ett nyfunnet engagemang för sitt arbete och en ökad delaktighet från föräldrarna. Deras arbete med läroplanen och barnens framsteg blev helt plötsligt synligt och lättillgängligt, arbetsglädjen ökade och relationen med föräldrarna togs till en ny nivå. 

 Denna satsning är ett initiativ från EU-projektet XOVATION, här i samverkan med avdelningen Skatten, Korpaborgens Förskola i Asarum, Karlshamn.

Inga kommentarer: