fredag 25 maj 2012

Taggad för livet

Dagens ungdomar som har vuxit upp med nätbaserade medier har redan ett omfattande digitala fotavtryck.  Men hur tar man tag i sin digitala identitet och vad bör man se upp med? Dessa frågor påverkar oss alla idag, unga som gamla. Ungdomarna behöver bättre insikter i hur man skapar ett digitalt identitet och föräldrar behöver allt mer sätta sig in i digitala frågor för att förstå och stödja sina barn.

Ett nytt projekt, Taggad för livet, har startats för att belysa och undersöka detta fascinerande område. Projektet drivs av en grupp studenter som läser på Informatörsprogrammet vid Linnéuniversitetet.

- Taggad för livet är ett projekt som vill belysa begreppet digitala fotspår. Med digitala fotspår menar vi de spår vi alla lämnar efter oss när vi använder Internet och delar med oss av i exempelvis sociala medier, och även de saker som kan hamna där ofrivilligt som andra lägger ut. Du har säkert blivit googlad någon gång, och det som hittats har säkert varit harmlöst – en Facebook-profil eller något blogginlägg. Men hur blir det med den kommande generationen? Ditt barns liv har säkert dokumenterats av dig själv på många sätt, och den information som ligger ute om dem kan vara både positiv och negativ för dem i framtiden. Hur blir det egentligen när hela våra liv finns för allmän beskådan?

Här kan du höra mer om Taggad för livet i radioprogrammet Radar P4 Kronoberg.

Lyssna: Hör mer om projektet "taggad för livet"

Inga kommentarer: