torsdag 24 maj 2012

Lärplattform i molnet

Alla som har traditionella lärplattformar vet att det finns en stadig ström av uppdateringar och service packs att hantera. Detta tar väldigt mycket tid, i synnerhet om man sköter sin egen plattform. Nu kommer en möjlig lösning - lärplattformen i molnet där uppdateringar sköts automatiskt och alla har tillgång till den senaste versionen.

En sådan lösning heter Canvas från företaget Instructure. Allt uppdateras automatiskt och nya versioner är tillgängliga för alla användare automatiskt. Backup finns i molnet och kapaciteten är flexibel så att du kan få högre kapacitet vid hög belastning (t ex vid terminsstart).

Se en funktionsjämförelse mellan Canvas och andra lärplattformar.
En artikel på Campus Technology om hur 34 högskolor i delstaten Washington går nu över till Canvas.

Titta på Canvas introduktionsfilm:

Inga kommentarer: