tisdag 1 maj 2012

Öppen kurs om mobilt lärande

texting by Ron Wiecki, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Ron Wiecki

Studenter använder mobilen allt mer i utbildningssyfte: för att filma, ta bilder, diskutera, dokumentera och söka information. Hur kan läraren utnyttja detta för att främja lärande i stället för att se mobilen som ett störande element i klassrummet?

I september börjar en ny öppen kurs (s k MOOC, Massive Open Online Course) som heter MobiMOOC 2012 där du får möjlighet att utforska mobilt lärande med lärare från hela världen. Kursen är gratis och drivs helt öppet på en egen wiki och en Google+ grupp. Du får inga akademiska poäng men du får ett globalt nätverk, livlig diskussion och tips från erfarna lärare inom m-learning. Det kommer att finnas synkrona webbmöten (som även spelas in) plus asynkrona diskussioner och allt videomateria kommer att ligga på en egen YouTube-kanal.

Kursen har 4 huvudteman: introduktion till m-learning, planera in mobilt lärande i din kurs, planera ett m-learning projekt, trender inom m-learning globalt. Dessutom kan deltagarna välja andra teman enligt behov.
Kursen pågår 8-30 september oc du kan redan nu registrera dig i Google+ gruppen för att få mer information under sommaren.

1 kommentar:

Torun sa...

Underbart! Jag är med!