lördag 5 maj 2012

Ny konsulttjänst inom öppna lärresurser

Utvecklingen av Öppna digitala lärresurser (OER) inom alla utbildningssektorer fortsätter men det räcker inte att endast producera bra material och gör det tillgängligt. Många organisationer vet inte hur man producerar bra OER, hur man ska kategorisera dem, hur man söker OER och hur man bedömer kvaliteten. Ett nytt initiativ heter OER Service som erbjuder konsultation, planering, genomförande och utvärdering och användningen av OER i olika typer av organisationer. OER Service erbjuder konsultation för hela utbildningssektorn, samt utifrån såväl pedagogiska, tekniska och forskningsområden.

För mer information ta kontakt med OER Services svenska kontaktperson, Ebba Ossiannilsson.

 

Inga kommentarer: