fredag 11 maj 2012

Studenter får mer makt över sitt lärande enligt ny avhandling

Bild:Umeå universitet
Studenterna idag har tillgång till information som tidigare var inlåst och det betyder ett maktskifte från läraren till studenten. Det framgår av en ny avhandling av Peter Bergström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, med titeln Designing for the Unknown. Didactical design for Process-based Assessment in Technology-rich Learning Environments (läs pressmeddelandet på Newsdesk)

- Mindre undervisningstid och tillgång till ny teknik och närmare oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut och bestämma utbildningarnas innehåll. Istället för att konsumera kunskap står de ofta för produktionen.

Studien baseras på intervjuer med lärare och studenter på två nätbaserade utbildningar till lärare och specialistsjuksköterska. Allt fler studenter idag har redan stor arbetslivserfarenhet och tar med sig det in i utbildningen. Studenternas erfarenheter blir därmed en viktig del av kursens innehåll.

- Eftersom det är möjligt att anpassa utbildningen efter den enskildes kunskaper och önskemål, får studenterna mer makt över innehållet, anser Peter Bergström. Lärarna måste i förväg designa för något okänt, eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen. Det arbetssätt som skapas i sådana utbildningsmiljöer, tillsammans med den teknik som används, bidrar till maktförskjutningen, menar Peter Bergström. Och eftersom tillgången på information är tillgänglig för alla på internet, tror han att lärar- och studentrollen kommer att förändras ytterligare inom en snar framtid. – Webben utvecklas i en riktning där det är möjligt att skapa egna lärmiljöer för studenterna, och därför kan vi nog också förvänta oss mer av den varan inom undervisning och utbildning.


Läs avhandlingen: Designing for the Unknown. Didactical design for Process-based Assessment in Technology-rich Learning Environments

Inga kommentarer: