fredag 18 maj 2012

Samarbete i virtuella miljöer

Second Life: National Health Service (UK by rosefirerising, on Flickr
CC BY-NC-ND by rosefirerising on Flickr
Ett nytt projekt mellan Umeå Universitet och Universitetet i Tromsø kommer att utveckla virtuella studiemiljöer inför en ny mastersutbildning i farmaci. Projektet heter Collaboration in virtual environments och finansieras av Norgesuniversitet. De utvecklar ett virtuellt laboratorium för farmaceutiska analyser för att ge studenterna möjlighet att träna ordentligt innan de använder utrustningen på plats vid universitetet:

- et virtuelt tablettlaboratorium for å utføre tablettproduksjon og farmasøytisk analysevirksomhet. Det er utviklet en virtuell tablettmaskin som anvendes til simulering av tablettering (med mulighet for variasjon av sammensetning, trykk og andre parametre som er av betydning for tablettens fysikalske egenskaper).

Dessutom skapas ett virtuellt sjukhus i Second Life för kommunikationssimuleringar där studenterna får möta flera olika patientkategorier än är möjlig i verklighet:

- En grundig gjennomgang av pasienters legemidler utført av farmasøyter, er et område som er under konstant utvikling. Ute i praksis har studenter begrenset mulighet til å delta i denne type aktivitet. Det kliniske farmasikurset tar derfor sikte på å tilby muligheter for opplæring ved å gi simulerte legemiddelgjennomganger knyttet til ulike grupper av pasienter og eldre.

Studenter har länge saknat tillräcklig tid för laborationer och simulering och detta projekt vill skapa nya labbmiljöer där alla kan öva så mycket de behöver. Dessa resurser kommer att användas av båda universitet i ett flertal nätbaserade utbildningar samt mastersutbildningar i galensk farmaci och klinisk farmaci.

Läs mer i en artikel hos Norgesuniversitet: Analyserer medisiner i virtuelt laboratorium

Inga kommentarer: