torsdag 24 maj 2012

Ny öppen kurs i kursutveckling med öppna lärresurser

Det finns ju miljoner öppna digitala lärresurser i form av filmer, ljud, texter och animeringar som får kopieras och i vissa fall även bearbetas enligt Creative Commons villkor. Men hur kan man utnyttja dessa resurser i sitt kursutvecklingsarbete?

Till hösten kommer brittiska Open University, i samarbete med flera andra lärosäten, att erbjuda en gratis, öppen kurs (s. k. MOOC, Massive Open Online Course) som heter Open Learning Design Studio. Kursen ingår i ett projekt som finansieras av JISC, en myndighet som finansierar och främjar vidareutvecklingen av nätbaserat lärande i Storbritannien.

Kursen riktas förstås främst mot brittiska universitetslärare men dessa kurser brukar inte stänga ut utländska deltagare. Kursens mål är:

  • to increase the uptake of OERs through embedding the use of curriculum design tools, practices and approaches in individual practice and design team culture
  • to empower practitioners to become change agents in their local contexts
  • to produce a collection of CC-licensed OER resources for wider use after the MOOC ends.
Varje vecka presenteras goda exempel av hur öppna lärresurser används idag vid olika universitet och deltagarna kommer att samarbete via nätet för att, till exempel, skapa förslag till policydokument, riktlinjer för lärare, guider mm som kan senare användas i sin egna verksamhet.

Inga kommentarer: