måndag 10 september 2012

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har QuickSearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen.

- Tanken är att ge hundra procent kursuppföljning och samtidigt minimera den manuella hanteringen av enkäter och rapporter. Många högskolor och universitet gör gedigna arbeten med att administrera kvalitet, exempelvis kursvärderingar. När vi automatiserar det manuella arbetet kan vi frigöra mer tid för att arbeta ytterligare med analys och kvalitet, säger Jörgen Gotthardsson, QuickSearch.

Det nya webbaserade systemet är i bruk på BTH sedan hösten 2011 och är integrerat med Ladok och student- och lärarportalerna samt kursinfo. Grundtanken i lösningen är att göra enkäthanteringen lättskött med minimal manuell insats initialt. Den automatiserade kursvärderingen säkerställer en hundraprocentig utvärdering och återkoppling till studenter och personal, precis som Högskolelagen och Högskoleförordningen kräver.

Enkäten har en grundplåt av frågor, där det ingår delar om kursmålens uppfyllnad. Den kursansvarige kan även själv välja eller skapa några ytterligare frågeställningar. Oavsett om detta sker eller inte går enkäten vidare till studenterna i samband med kursslut. Kursansvarig kan sedan kommentera resultatet och därefter går resultatet vidare per automatik till studenter samt student- och lärarportalerna.

Källa: Pressmeddelande, Blekinge Tekniska Högskola på Newsdesk.

Inga kommentarer: