lördag 8 september 2012

Flexlär 2012 – inspiration och möten för digital folkbildning

Konferensen Flexlär 2012 äger rum 14 november på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Målgruppen är alla som är intresserade i folkbildning och nätpedagogik.

- Dagen innehåller både föreläsningar och workshops samt ett FlexLärMeet med möjigheter för alla att dela och bidra med korta inlägg eller bara lyssna. Exempel på teman för dagen: Pedagogens nya roll, Nya förutsättningar med öppna lärresurser?, Lärande modeller i den digitala tidsåldern, 

Konkreta exempel från verksamheten på folkhögskolor och i studieförbund, Twitterskola med mera. Du kan själv bidra med goda exempel eller funderingar i den avslutande TeachMeet delen.

Konferensavgiften är 500 kr (inkl fika och lunch) och anmälan är öppen 15 september till 15 oktober.

Inga kommentarer: