onsdag 26 september 2012

Konferens om digitala examinationsformer

Konferensen Ja takk, begge deler handlar om digitala examinationsformer och frågor kring inspelning av föreläsningar. Den hålls 5-6 november i norska Tromsö och arrangören är Norgesuniversitetet i samarbete med ett flertal partners.

Den första dagen på konferensen ägnas åt frågor kring inspelning av föreläsningar och annat undervisningsmaterial. Den andra dagen handlar om nätexamination och relaterade kvalitetsfaktorer.

- Konferansen retter seg mot alle som har interesse for eller jobber med - opptak og publisering av forelesninger, og/eller - planlegging og gjennomføring av digital eksamen og nye vurderingsformer. Både pedagogiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle forhold vil bli belyst og drøftet. Målgruppe er forelesere, teknisk og administrative ansatte (IT-personale og studieadministrasjon), ledere og andre som er opptatt av problemstillinger knyttet til konferansens tema.

Läs mer om konferensen.

Inga kommentarer: