fredag 7 september 2012

Bedömning av kritiskt tänkande inom distansutbildning

13 April 2009 · studying by tripu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  tripu

Allt mer utbildning sker på nätet men hur kan vi utveckla metoder för att bedöma förmågan till kritiskt tänkande och förebygga plagiering. En ny avhandling av Hakim Usoof, Umeå Universitet, visar att  möjligheten till samarbete och diskussion kring kursens innehåll utvecklar förmågan till kritiskt tänkande.

Enligt ett pressmeddelande på Forskning.se:

Att utveckla förmågan till självständigt och kritiskt tänkande är en viktig del inom högre utbildning. Hakim Usoof utvecklade därför en modell för att bedöma kritiskt tänkande inom distansutbildning. En central del i modellen var ett online-forum, där han observerade kommentarer mellan studenter och hur dessa diskussioner påverkade deras lärande. 

Han fann att en positiv attityd till lärande hängde samman med kritiskt tänkande och bra kursresultat, och Hakim Usoof menar att för att utveckla kritiskt tänkande inom en distansutbildning är det extra viktigt att studenter ges möjlighet att samarbeta och diskutera utbildningens innehåll.

Läs avhandlingen: Designing for eAssessment of higher order thinking: An undergraduate IT online distance education course in Sri Lanka. Usoof, Hakim (Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML))

Inga kommentarer: