måndag 24 september 2012

Nyttan med sociala intranät kartlagd

Många organisationer skapar sociala intranät för att främja diskussion och samarbete mellan medarbetare över avdelningsgränserna. En ny studie från Mittuniversitetet har kartlagt hur olika organisationer har använt sociala funktioner i sina intranät för att skapa mer engagemang och komma bort från det traditionella informationsvägen uppifrån ner.

Enligt ett pressmeddelande från Mittuniversitetet:

- Resultaten visar att det kan vara svårt att börja använda sociala funktioner, men de som lyckas ser att de sociala intranäten ökar medarbetarnas engagemang, underlättar den interna kommunikationen, samarbetet över gränserna och att dela med sig av kunskap. 

- Den viktigaste framgångsfaktorn är att verktygen stödjer medarbetarnas behov och integreras i det vardagliga arbetet, säger projektledaren Kicki Strandh.

- Alla organisationer jag intervjuat betonar att uthållighet är avgörande för att lyckas med att få de sociala intranäten att bli nyttiga för medarbetarna, säger forskaren Lena Lundgren.

Läs rapporten: De sociala intranätens praxis.

1 kommentar:

Magnus på statusraden.se sa...

Det jag saknar i rapporten är framförallt konkreta "best-practices" för själva införandeprocessen. Men det funkar bra som en introduktion till tekniken.