fredag 21 september 2012

Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis

Barn och ungdomar idag använder sig allt mer av multimodalt berättande, dvs användning av film, ljud, bilder och text via olika sociala medier. Hur kan undervisning dra nytta av dessa nya berättelseformer och hur kan man arbeta multimodalt i projektredovisningar och laborationsrapporter inom naturvetenskap. Ett nytt projekt vid Stockholms Universitet ska undersöka just detta område enligt en nyhet från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik: Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis.

I projektet ska lärarstudenter inom naturvetenskap får använda wikis för att rapportera om sina studier och resultat och där de förväntas redovisa genom olika medier.

- Att använda sig av wikispaces, ”wikis”, avsedda för projekt, är en enkel och intressant möjlighet att kommunicera med studenter. Wikis är projektdatabaser, som kan användas för studenter när de genomför projekt, och dessa kan då organiseras av en lärare, men ge stor frihet i att genomföra ett uppdrag i projektform för en grupp studenter. Studenters projekt kan avse egna naturvetenskapliga undersökningar som dokumenteras med videoklipp filmade med mobiltelefoner, foton och ljudklipp samt fritt tillgängliga visualiseringar och animeringar från wikibooks. 

Genom att arbeta med wikis under lärarutbildning kommer studenterna att ta med sig lärdomar ut till skolorna.

- Det innebär nya intressanta former för formativa bedömningen med feed-back från lärare till studenter, vilket understödjer studenters lärande. Att lärarstudenter kan driva egna naturvetenskapliga undersökningar och rapportera dessa i text, bild och med filmssekvenser eller med animationer och simuleringar, öppnar upp för kreativa lösningar där studenten är skapande och omsätter kunskap på ett personligt sätt. Att använda multimodalt berättande med wikispaces ger oss även möjlighet att diskutera och reflektera över det lärande som kan uppnås med stöd av IKT. Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis, kan anpassas för samtliga naturvetenskapliga lärarprogram.

Inga kommentarer: