fredag 14 september 2012

De flesta nöjda med distansutbildning

SCB publicerar idag en ny rapport som redovisar en enkätundersökning av
17 000 distansstudenter under 2010: Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan. Rapporten handlar om studenternas inställning till distansstudier och statistiken jämförs med en kontrollgrupp campusstudenter. Precis som i flera andra undersökningar pekar man på närhet, gruppdynamik och möten som viktiga framgångsfaktorer i distansutbildning.

Det var 67 procent av distansstudenterna i högskoleutbildning höstterminen 2010 som var nöjda med den distanskurs de påbörjat. Bland de som slutförde kursen var 90 procent nöjda. Däremot var det bara 55 procent som slutförde kursen. De vanligaste orsakerna till att de inte slutförde kursen var att de arbetade istället eller fokuserade på annan kurs.

Bland campusstudenter var 81 procent nöjda med kursen som helhet. Om man ser till de campusstudenter som slutfört kursen var 86 procent nöjda. 81 procent i denna grupp slutförde kursen. 

En distanskurs kan vara helt nätbaserad eller innehålla obligatoriska träffar. Ju fler träffar distanskurserna innehöll, desto större andel av studenterna var nöjda med den färdighetsträning de fick gällande att göra skriftliga och muntliga presentationer, samarbeta med andra, självständigt lösa problem och utveckla förmåga till kritiskt tänkande. Bland de distansstudenter som uppgav att de läste kurser med många obligatoriska träffar var det större andel som var nöjda jämfört med campusstudenter.

Källa: Pressmeddelande från SCB.

2 kommentarer:

Maryam Barkadehi sa...

Hej!
Jag vill tillägga att när man väljer en kurs på distans så är det så att man inte har samma möjlighet som elever som inte jobbar, har ingen familj osv. Distansutbildningen ska skötas på distans via internät och IKT . Jag tycker att det är jobbigt med obligatorisk närvarande på tentor och föreläsningar. Om man läser ett program på 240 HP på distans så förstår jag att man ska kunna närvara då och då men inte när man läser en kurs på 30hp eller 7,5 hp. LNU kunde ha 100% nöjda elever om de kunde vara lite mer flexibla som Gävle och dalarnas universitet.

Alastair Creelman sa...

Jag håller med dig! Man kan träffas och samarbeta effektivt på nätet idag också och många fysiska möten på campus saknar närhet och dynamik. Obligatoriska möten på campus är inte alltid så bra och väldigt svåra för studenter utanför regionen.
Alla lärosäten kan bli mycket bättre!