torsdag 13 september 2012

Kommunikation på nätet

Högskolan i Dalarna arrangerar 5 december konferensen Kommunikation på nätet.

- Med avstamp i utvecklingen av nätbaserade utbildningsalternativ arrangerar Högskolan Dalarna en konferens med fokus på kommunikationen på nätet, såväl teoretiskt som praktiskt. Som deltagare på konferensen så kommer du få ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.

I programmet finns följande sessioner:
  • Källkritik på nätet - Kristina Alexanderson (.SE) 
  • Samtal vid Högskolan Dalarna - Robert Andersson (Högskolan Dalarna) 
  • Svenskarna och internet - Janne Elvelid (.SE) 
  • Från kommunikation till lärande på nätet - Stefan Hrastinski (KTH) 
  • Varför vi är tvungna att överge tanken på traditionella lärplattformar - Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna)
Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: