fredag 28 september 2012

Forskare - skriv för att bli läst!

Webbseminariet Forskare - skriv för att bli läst! som jag hjälpte arrangera ihop med ESBRI, SUNET, ITHU och nätverket Dela! lockade minst 170 deltagare och nu kan alla se inspelningen (klicka på bilden nedan för att starta).
Jenny Helin, ekonom från Högskolan i Jönköping, och Susanne Pelger, biolog från Lunds Universitet, presenterade argument för varför forskare behöver lära sig skriva mer populärvetenskapligt för att nå ut till näringslivet och allmänheten. Bakgrunden till seminariet var en artikel av Jenny i våras, Dags att ifrågasätta den akademiska texten.

- Vad jag efterfrågar är mer utrymme till själva skrivprocessen. Det finns spännande initiativ där forskare med kreativitet, nyfikenhet och experimentlusta har inspirerats av exempelvis poesi, drama och science fiction. Det är sådana initiativ som vi behöver bygga vidare på för att skapa texter som engagerar. Då får läsaren tänka vidare, genom, och bortom, texten. 
Här har vi en outnyttjad potential. För när vi ser skrivandet som en skapelseprocess – av människor för människor – handlar det inte längre om att neutralt porträttera det som är. I stället bjuder vi in läsaren att tänka i termer av vad som kan bli. Då kan forskningen verkligen få genomslag.

Läs även Susanne Pelgers reflektioner efter seminariet.


Inga kommentarer: